Personeelsvereniging

Zeprovia (oud)

De eerste Personeelsvereniging van DZP, opgericht in 1948.
Bestuursleden, The Filibusters, Musicals en 25 jaar Zeprovia.

Klik hier om verder te lezen.

Nieuwe PV

Beschrijving hoe en waarom er na de overname door Nationale-Nederland in 1989 een aparte vereniging werd opgericht voor gepensioneerden en oud-medewerkers.

Klik hier om verder te lezen.

20-jarig jubileum

Op 9 oktober 2009 bestond de Vereniging 20 jaar. Dit werd uitgebreid gevierd in ons Verenigingscentrum, waarbij alle leden een cadeautje kregen van het Bestuur.

Klik hier om verder te lezen.

25-jarig jubileum

Op 9 oktober 2014 bestond de Vereniging 25 jaar. Dit is uitgebreid gevierd in ons Verenigingscentrum Het Praethuys. Samen met introducés hebben we er een fijn feest van gemaakt.

Klik hier om verder te lezen.

Oude verhalen

Waar gebeurde verhalen door de ons welbekende Eduard Josephus Jitta.

Klik hier om verder te lezen.