Buitendienst

Organisatie

Hoe was de Buitendienst bij DZP georganiseerd en hoe is zij in de loop der jaren gewijzigd.

Klik hier om verder te lezen.

Inspectie

De Inspectie had als taak het onderhouden en uitbreiden van de verkooporganisatie in elk rayon. De verkooporganisatie werd gevormd door zogenaamde vrije tussenpersonen.
In dit artikel wordt achtereenvolgens besproken: de indeling van Nederland in regios (rayons, districten), de districtsinspecteuren, lijst met foto's en namen van Inspecteurs in 1984 en tot slot een historisch namenoverzicht van alle Inspecteurs sinds 1942 voorzover de namen bewaard gebleven zijn.

Klik hier om verder te lezen.

Tussenpersonen

Wat was de taak van een tussenpersoon.

Klik hier om verder te lezen.

Zeprovas

Zeprovas was een nieuwsbrief voor onze buitendienst waarin nieuwe of gewijzigde produkten onder de aandacht werden gebracht.

Klik hier om verder te lezen.

Relatiegeschenken

Als er aanleiding toe was, verstrekte een inspecteur of tussenpersoon diverse kadootjes aan relaties.

Sommige waren erg gewild.

Klik hier om verder te lezen.