Bedrijfsinfo

Disclaimer

Wie heeft de website gemaakt en wie zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Klik hier om verder te lezen.

Oprichting, fusies, opheffing

Korte beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van DZP en wat er verder gebeurde met deze maatschappij.

Klik hier om verder te lezen.

Historie

In dit topic wordt dieper ingegaan op de perioden 1918-1942, de doorstart in 1942 met een verplaatsing van het Hoofdkantoor naar Den Haag, het sociale beleid (13e maand, vrije zaterdag, pensioen, etc.) en de periode 1942-1984. Tevens wordt beschreven in welke gebouwen DZP gehuisvest is geweest.

Klik hier om verder te lezen.

Historieboek

Er is een boek geschreven over de historie van DZP, dat in 2009 is verschenen. In dit artikel leest u hoe u dit kunt nabestellen.

Klik hier om verder te lezen.

Pioniers - NIEUW

Na de verhuizing van het hoofdkantoor naar Den Haag werd gestart met een zevental medewerkers, te weten, de heer D. Quint (directeur), de heren Van Baarle, Bleuland van Oordt, Posthuma, Greshof, Witzenburg en mevrouw L.B. Scheltema.

Van elke persoon is in het vervolgmenu ook een korte carrière beschrijving aanwezig.

Klik hier om verder te lezen.

Historische Afdelingen 1942

In 1942 waren er op de nieuwe locatie aan de Javastraat in Den Haag slechts enkele afdelingen op verzekeringsgebied actief. De voornaamste waren Brand en Transport en een klein aandeel Varia-verzekering. Tevens was de zeer belangrijke mogelijkheid tot Herverzekering goed geregeld. Verder werd hard gewerkt om een goede buitendienst op te bouwen.

Klik hier om verder te lezen.

R.A.M.

In dit artikel wordt de ontstaansgeschiedenis van de RAM beschreven en wanneer dit bedrijf door DZP werd overgenomen.

Klik hier om verder te lezen.

SWS

In dit artikel wordt beschreven hoe de SWS deel ging uitmaken van de ING en vervolgens samengevoegd werd met de RAM.

Klik hier om verder te lezen.

Transatlantica

In dit artikel wordt Transatlantica, de eigen herverzekeringsmaatschappij van DZP, beschreven.

Klik hier om verder te lezen.

Memorabilia

In het bedrijf werden veel spullen gebruikt waarop ons logo stond afgebeeld.
In dit artikel een overzicht van bewaard gebleven artikelen.

Klik hier om verder te lezen.