Zeprovia

“Wij leden van Zeprovia reiken elkaar de hand
scharen ons samen eensgezind, in de Zeprovia vriendschapsband”
De Personeelsvereniging van DZP werd op 12 maart 1948 opgericht door de adjunct-directeur de heer P. van Baarle. Het Bestuur was als volgt samengesteld:
 • P. van Baarle, voorzitter
 • B.J. Dekkers, secretaris
 • A. van Houte, penningmeesterP. van Baarle
voorzitter

B.J. Dekkers
secretaris

A. van Houte
penningmeester


Vanaf 1951 werd het voorzitterschap bekleed door Jhr. F.C. Beelaerts van Blokland.
De doelstelling van de vereniging luidde:

“Om de goede verstandhouding en het gevoel van saamhorigheid tussen de leden van het personeel te bevorderen en ook om het onderlinge contact te verstevigen.”

Jaarlijks werden er feestavonden georganiseerd, eerst in Extase, daarna in het Kurhaus te Scheveningen, maar ook in Amecitia in Den Haag en de Treslong te Hillegom om “de ernst van alle dag een avond te vergeten”.

De PV was ook aangesloten bij de vereniging Contact Haagse Personeelsverenigingen kon daardoor reductieabonnementen aan haar leden aanbieden voor concerten, toneeluitvoeringen, opera's en operettes en een enkele keer ook voor een ijsrevue of ballet.

Daarnaast waren er excursies, toneelavonden, een fotoclub, een postzegelverzamelaarclub en werden allerlei sportieve activiteiten georganiseerd, zoals badminton, tafeltennis, voetballen, handballen, bridge.

De jaarlijkse feestavonden waren kennelijk zo interessant dat zelfs de kranten er aandacht aan besteedden. In de Nieuwe Courant van 17 april 1950 lezen we:

“Zeprovia”, de ontspannings- en ontwikkelingsvereniging van employé's der assurantiemaatschappij De Zeven Provincién, bood haar leden en introducé's een cabaretavond aan onder de titel “Knijpt U ook een oogje dicht?”
Voor de pauze bestond het programma uit verschillende luchtige schetsen. Na de pauze werd Godfried Bomans' tweeacter De Huistyran voor het voetlicht gebracht, waarmede veel succes werd geoogst”.Enkele data zijn bewaard gebleven, zoals 15 november 1957 en 14 maart 1958 (viering 10-jarig bestaan Zeprovia) in Amicitia, Westeinde Den Haag.Op 22 maart 1958 werd tijdens de Algemene Ledenvergadering een nieuw bestuur samengesteld:
 • H.J. Volkers, voorzitter
 • P.A. Stolk, vicevoorzitter
 • Mej. M.P. Haaxman, secretaresse
 • J.F. Overmeire, penningmeester
 • H. van Raamt, commissaris

De heer Beelaerts van Blokland werd benoemd tot Lid van Verdienste.
H.J. Volkers
voorzitter

P.A. Stolk
vice-voorzitter

Mej. M.P. Haaxman
secretaresse

J.F. Overmeire
penningmeester

H. van Raamt
commissaris


Op 20 april 1959 werd op de Algemene Ledenvergadering, na stemming, het bestuur als volgt samengesteld:

 • H.J. Volkers, voorzitter
 • J.F. Overmeire, vicevoorzitter
 • Mej. M.P. Haaxman, secretaresse
 • A. Gelderman, penningmeester
 • H. van Raamt, commissaris


Op 2 mei 1961 werd het volgende bestuur gekozen, nadat enkele leden noodgedwongen hun zetels ter beschikking hebben moeten stellen:

 • J.F. Overmeire, voorzitter
 • L.A. Matthijssen, vicevoorzitter
 • Mej. M.P. Haaxman, secretaresse
 • C. Lam, penningmeester
 • H. van Raamt, commissaris


De heer Volkers werd benoemd tot Lid van Verdienste.

Op 17 mei 1967 werd het bestuur als volgt samengesteld met een woord van dank en grote waardering voor de aftredende voorzitter de heer Overmeire voor al het werk voor Zeprovia verricht:

 • L.H.M. Oostdijk, voorzitter
 • P.C.J. van Zonneveld, vicevoorzitter
 • H. van Raamt, 1e secretaris
 • Mej. M. Lustenhouwer, 2e secretaris
 • C. Zaat, penningmeester
 • L.J. Meeuwis, commissaris (sport)
 • Mej. C.C.I. Herrenberg, algemeen adjunct


The Filibusters

In 1962 werd een bandje opgericht onder leiding van Zeprovia. De leden waren:
 • Jan Guyt (Varia-Schaden), oprichter
 • Andre Kemper (Auto) - drummer
 • F. Rijkschroeff (Auto) - zanger
 • Arthur Casteelen - basgitaar
 • Dick van de Windt - gitaar
 • J. Schuchmann (Varia) - zakelijk leider

Jan Guyt componeerde een herkennismelodie, genaamd "Fili-rock". Na vier maanden hard repeteren en stevige onderhandelingen met de directie, mocht de band op de feestavond van 23 november 1962 in het Kurhaus optreden.
Personeelsavonden waren in die tijd sjieke aangelegenheden, avondkleding, diner, Kurhaus. Een gitaarbandje hoorde daar eigenlijk niet bij, beetje ordinair, maar toch, het lukte. Een kort optreden van 3 of 4 popmuziekstukken van de Shadows, Cliff Richard en Fats Domino, en iedereen in de zaal was muisstil, want ze hadden wel versterkers bij zich, maar die waren niet berekend op het vullen met geluid en zang in een zo grote zaal.
En dat op dat immense podium in die immense zaal, vol publiek. Van Jan Guyt is een mooie foto gemaakt tijdens dit optreden, de fotograaf is echter onbekend.

Er werd gerepeteerd op de 4e etage op het toneel, tot 22:00 uur. Voor Arthur Casteelen onvergetelijk om als 14 jarige in een heuse band te kunnen spelen. Ze waren aardig op dreef tot dat in februari 1963 zijn vader, de heer P.J.G. Casteelen overleed; zijn moeder stond niet toe dat er in de rouwtijd gespeeld werd en moest hij de band verlaten.
Arthur speelt overigens nog steeds met vrienden gitaar.

Met dank aan Arthur Casteelen

Musicals

Een van de leukste en meest arbeidsintensieve activiteiten van Zeprovia was het opvoeren van een musical. Hiertoe werd contact gezocht met de ‘Haagse Comedie’ om te assisteren in dit project. Een zekere Gerard ... kwam instructie geven hoe zo'n musical moest worden opgevoerd. Mej. M. Besamusca speelde piano, de heer Van Dorp Schuitman de viool (wat velen niet wisten en weten is dat de heer Van Dorp ook vioolles gaf !) en ene Paul bespeelde de bas. De musical werd een ongeëvenaard succes.25 jaar Zeprovia

Op 12 maart 1973 werd het 25 jarige jubileum van Zeprovia herdacht met een grote feestavond in de Carouselzaal van het Congresgebouw te Den Haag.
De toenmalige voorzitter, de heer P.C.J. van Zonneveld, keek terug op de afgelopen jaren en herinnerde de leden en genodigden aan de vele activiteiten die Zeprovia had ondernomen, zoals:

 • de toneelgroep die al 10 jaar bestond en die tijdens de eerste voorstelling met 30 deelnemers het stuk Bloed en Liefde van Godfried Bomans opvoerde;
 • de voetballers die al vele jaren hun best doen ook telkens mee doen aan allerlei sportdagen;
 • de klaverjas- en bridgeclubs;
 • tafeltennissers;
 • lawntennissers;
 • dammers, die ook regelmatig meededen aan bedrijfsdamtoernooien;
 • de zeer vele excursies, die naar alle uithoeken van het land voerden;
 • deelname aan het TV-programma Hersengymnastiek van de AVRO, waarbij scores van 75 en 80% werden behaald;
 • jaarlijkse feestavonden, al dan niet met optredens van onze toneelgroep;
 • en niet te vergeten het jaarlijkse Sint Nicolaasfeest voor onze kinderen.


In dankbaarheid werd teruggedacht aan de initiatiefnemers die besloten hebben tot oprichting van deze vereniging. Met name werden de heren Van Baarle (toen al overleden), B.J. Bekkers en Van Houte genoemd en gememoreerd.
In 1948 telde de vereniging 80 leden en 25 jaar later was dat uitgegroeid toe zo'n 325 leden (dat houdt in dat bijna alle personeelsleden lid waren van deze succesvolle vereniging).

Opheffing

In 1986 werden de personeelsverenigingen van DZP en RVS samengevoegd en kwamen onder voorzitterschap van de heer L.J. Meeuwis.
In 1989 werd de RVS (oud DZP) opgeheven en geïntegreerd in Nationale-Nederlanden en de Personeelsvereniging werd per 1 maart 1990 opgeheven en konden de leden, indien zij dat wensten, lid worden van de NN-PV.