20-jarig jubileum PV

20 jaar later...

Nu, 20 jaar later, bestaat de Vereniging nog steeds. Het Bestuur heeft een groots feest georganiseerd in het welbekende Praethuys in Voorschoten. Bij binnenkomst werd iedereen gelijk op een drankje en gebakje getracteerd met een feestelijk plaatje:Nadat iedereen een plaatsje gevonden had, hield Jacques Vermeulen een korte toespraak:

"Een periode van 20 jaar waarin er in de wereld om ons heen en in ons land heel veel is gebeurd. Het zou te ver voeren om belangrijke aspecten te benoemen.
Soms gebeuren er zaken die wij, als gemiddeld toch wat ouderen, moeilijk vinden en wel eens het hoofd doen schudden. De recente financiële crisis heeft ons het laatste jaar bezig gehouden, met name de ontwikkelingen binnen ING. Deze ontwikkelingen gaan maar door en wij weten niet waar wij met ons bedrijf over enkele jaren staan. De Postbank is inmiddels verdwenen en opgenomen in ING Bank en volgend jaar verdwijnt ook de naam RVS en wordt dat bedrijf geïntegreerd in de Nationale Nederlanden. Dat is toch wel een heel bijzondere ontwikkeling, een succesvol bedrijf, dat al meer dan 170 jaar bestaat, en waarvan de naam alom bekend is, verdwijnt van de markt. Het is overigens voor mij de vraag of de combinatie Bank en met name Verzekeringen in de toekomst zal blijven bestaan.

Berichtgevingen over onze pensioenen geven aan dat de indexatie van deze pensioenen zeer onder druk staat. Het is daarom zo fijn dat wij als vereniging nog zo kunnen blijven bestaan, 20 jaar jong !

In de Jubileumuitgave van onze Nieuwsbrief Jaargang 2009, kwartaal 3 nummer 65 wordt ook aandacht besteed aan dit heugelijke feit. Genoemd wordt het eerste Bestuur. Jan van Mierloo en Krijn Wielhouder nemen reeds vanaf het eerste uur deel aan dit Bestuur. Heren bedankt voor jullie inzet in al die jaren !

Juist nu willen wij zeker ook Albert Meeuwis noemen. Albert heeft erg veel voor onze vereniging gedaan; wij zijn hem veel dank verschuldigd. Heel fijn Gerda, dat jij vandaag weer in ons midden kan zijn. Elk jaar herdenken wij leden en partners die ons in dat jaar zijn ontvallen. Ook voor het huidige verenigingsjaar geldt dat weer. In de afgelopen 20 jaar hebben wij vele oud-medewerk(st)ers en/of hun partners moeten missen. Juist op zo'n dag als vandaag past het ook weer eens aan hen terug te denken.

We staan echter niet alleen stil bij sombere feiten. Vandaag is het immers een feestdag. In de loop van de middag hebben wij nog iets heel speciaals voor u in petto.
Ook zijn we verheugd u nu alvast te kunnen vertellen dat een drietal nieuwe kandidaat bestuursleden zich heeft aangemeld. Voor u bekende namen, het zijn Theo Engelsman, Marcel Nihot en Herman van Osenbruggen.
Met uw goedvinden draaien zij nu al met het Bestuur mee en zullen dan mogelijk tijdens onze reünie in het voorjaar door u worden gekozen.

Dan hebben we nog enkele leden die interessante hobby's hebben. Op de muur treft u een heel mooi schilderij van mevrouw Matthijssen, de vrouw van Leo Matthijssen. Zij wijdt zich geheel aan deze kunst en levert geweldig mooie werken. Misschien is dit iets voor onze nieuwsbrief, zowel voor mevrouw Matthijssen en ook voor anderen die hun hobby willen presenteren.

Dames en heren, laten wij er een fijne middag van maken elkaar weer ontmoeten met vele herinneringen en oude verhalen. Laten wij onze vereniging nog vele jaren een goede toekomst garanderen. Wij willen toosten op onze vereniging, op de gezondheid en het geluk van al onze leden, zowel die hier zijn als wel degenen die hier vandaag - om welke reden dan ook - niet kunnen zijn.

Een toost op allen van de DZP-RAM-SWS."