Disclaimer

Deze website is gemaakt ter herinnering aan het ooit bestaande bedrijf de N.V. Assurantie Maatschappij “De Zeven Provinciën” (afgekort tot DZP), dat tot haar opheffing gevestigd was aan het Lange Voorhout 3 te Den Haag.

De maker van deze website, H.J. van Osenbruggen, auteur van het boek Historie van de Ass. Mij De Zeven Provinciën, is oud-medewerker van DZP en is aldaar zijn carriere begonnen in de automatisering en via de rechtsopvolgers RVS (Amfas Groep), Nationale-Nederlanden en ING/ITC tot aan zijn pensioen op dat terrein werkzaam geweest.

De informatie op deze website is vergaard uit eigen kennis, van co-auteur M.E.M. Nihot en van enkele andere oud-medewerkers die jarenlang in dienst zijn geweest van DZP, tezamen met informatie verkregen uit het Bedrijfshistorisch Archief van ING (ING/BHA), Bedrijfshistorie Nationale-Nederlanden, diverse Kamers van Koophandel, de personeelsbladen Het Logboek en de Amfassadeur en nog enkele andere bronnen.

ING en haar rechtsvoorgangers dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud.

Onbedoelde fouten, omissies en/of verkeerde interpretaties uit het verkregen materiaal zijn uitsluitend te wijten aan de auteur van deze website. De auteur verzoekt de lezer in voorkomend geval hem hiervan op de hoogte te stellen, via WebMaster DZP-PV/Fout op de website onder vermelding welk deel niet correct is en wat dat dan wel zou moeten zijn, bij voorkeur met bronvermelding, zodat de auteur in de gelegenheid is om dit gebrek te onderzoeken en te corrigeren.

Ten aanzien van het gebruikte beeldmateriaal is er alles aan gedaan om te zorgen dat deze ofwel rechtenvrij zijn, dan wel met instemming van de eigenaren zijn gebruikt.
Mocht u desondanks van mening zijn dat er op een van de gebruikte beelden toch een niet-afgedekt auteursrecht bij derden berust, verzoek ik u via WebMaster DZP-PV/Inbreuk Auteursrecht aan te geven om welke afbeelding het gaat en bij wie het auteursrecht berust. Wij zullen het betreffende beeld direct verwijderen van de website en proberen alsnog toestemming te verkrijgen bij de auteur om het beeldmateriaal te mogen gebruiken en bij weigering dit te vervangen door iets anders.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!