Samenwerkende Spaarkassen

OprichtingIn 1910 werd de Nationale Crediet Verzekering (NCV) te Den Haag opgericht.
De Noorderspaar- en Levenverzekeringsmaatschappij (NSL) werd in 1915 opgericht.

Beide bedrijven zijn gaan samenwerken en in 1966 nam de RVS deze over. Zij gingen verder onder de naam Samenwerkende spaarkassen (SWS).

De SWS was gevestigd in de Zeestraat 88 te Den Haag. In 1975 is dit gebouw van binnen geheel gerenoveerd en gerestaureerd.In juni 1978 werd er, in opdracht van de Raad van Bestuur, door de heer Ottenhof onderzoek ingesteld naar mogelijkheden tot nauwere samenwerking tussen RAM en SWS. Het onderzoek leidde tot de conclusie dat voor beide maatschappijen de commerciële mogelijkheden zouden worden vergroot bij een samengaan.

De portefeuille van RAM zou, met de het productenpakket van de SWS, worden verbeterd en kon een slagvaardiger commercieel beleid naar de tussenpersonen worden gevoerd. Voor de SWS had het samengaan met RAM het voordeel dat de kwetsbaarheid, die een sterk gespecialiseerd bedrijf altijd heeft, kon worden verminderd.

Per 1 mei 1979 werden beide maatschappijen samengevoegd tot de RAM/SWS-combinatie en werd gehuisvest in het pand lange Vijverberg.

De directie van de nieuwe combinatie werd gevoerd door de heren Ottenhof (voorzitter), Tanis, Schonewille en Verlaan.

Einde zelfstandigheid

Ten gevolge van de verliezen over 1982 werd besloten dat een aantal zaken anders geregeld zouden moeten worden. In mei 1983 kondigde de heer Collignon aan dat DZP, RAM en RVS-Schade onder één directie zouden worden gebracht.