Pioniers

Wie stonden aan de wieg


Toen het bedrijf op 1 juli 1942 doorstartte in Den Haag, werd in het eerste jaar al het werk verzet door een 7-tal medewerkers, te weten:
  • D. Quint, directeur
  • P. van Baarle *)
  • M.L. Bleuland van Oordt *)
  • J.B. Posthuma *)
  • J.A. Greshof
  • Mevr. L.B. Scheltema
  • A. van Witzenburg


*) op 30 december 1942 benoemd tot bijzonder collectief procuratiehouder

Hieronder enkele bewaard gebleven foto's van genoemde personen.Klik op een foto hieronder om een korte carrière beschrijving
van betreffende functionaris te bekijken.

D. Quint

P. van Baarle

J.B. Posthuma

J.A. Greshof

L.B. Scheltema

A. van Witzenburg
NB: de heer Bleuland van Oordt heeft slechts korte tijd bij DZP gewerkt,
van hem zijn geen verdere gegevens aangetroffen in ons archief.


Handtekeningenboekje

In het Historisch Archief is een handtekeningenboekje bewaard gebleven uit 1947.
Klik hier dit boekje te bekijken (opent in een apart scherm).