Introductie

Op 3 oktober 1918 werd de Assurantie Maatschappij De Zeven Provinciën door een aantal Handelsmaatschappijen in Amsterdam opgericht.
Het bedrijf heeft bestaan vanaf 1918 tot 1984.

dzp logo
In 1968 werd samenwerking gezocht met de RVS te Rotterdam.

RVS logo


Na de succesvolle besprekingen zijn DZP en RVS gefuseerd en ontstond de holding AMFAS Groep.

AMFAS logo


In 1982/83 kwamen een aantal zware financiële stroppen tegelijk voor het voetlicht en bracht het voort bestaan van de Groep in gevaar.
Het water steeg tot de lippen en de AMFAS Groep werd gered doordat Nationale-Nederlanden het gehele bedrijf opkocht.
Alle activiteiten van De Zeven Provinciën werden ondergebracht in de RVS Schadeverzekeringen.

NN logo


In 1991 fuseerden Nationale-Nederlanden en de NMB/Postbank Groep en werd de holding ING Groep gevormd.

ING logo


Na de bankcrisis van 2008, waarbij ING voor vele miljarden euros aan staatssteun kreeg, werd ING door Brussel gedwongen om op te splitsen in een aparte Bank en Verzekeringstak.

logo NN Group


In mei 2014 werden Nationale-Nederlanden, ING Investment Management, ING Insurance Europe en ING Life Japan samengevoegd tot de holding NN Group N.V. De samenvoeging is gevolgd door een succesvolle beursgang op 2 juli 2014.