Historie 1918 - 1942

Oprichting

De Zeven Provinciën (DZP) werd op 3 oktober 1918 in Amsterdam opgericht door de firma's Philippus van Ommeren, P.A. van Es & Co., Van Es & Van Ommeren, C.B.V. en Hoven en Henny's Handels Maatschappij.
Het doel van de Maatschappij werd in de oprichtingsakte als volgt omschreven:

"Het sluiten van zee- en transportverzekeringen met inbegrip van verzekeringen tegen molest, een en ander in de meest uitgebreide zin."Het maatschappelijk kapitaal bedroeg 1 miljoen gulden, verdeeld over 1.000 aandelen elk groot éénduizend gulden.
De directie werd gevoerd door Handelsvennootschap Fa. Van Es & Van Ommeren in de persoon van de heer G.J. Graichen. De twee oudst bekende agentschappen waren de firma's Marcella & Roelofs uit Rotterdam en C. Avis Dzn. uit Wormerveer.

Het Hoofdkantoor was gevestigd in het gebouw Bestevaer, gelegen aan de De Ruyterkade 120 te Amsterdam en behoort momenteel tot de Rijksmonumenten.

Hoofdkantoor aan de De Ruyterkade 120
De Ruyterkade 120, Amsterdam (pand in het midden)

Bestevaer gevel
De gevelsteen boven de deur


Het bedrijf bestond bekend als een kleine, solide, maatschappij en er gebeurden weinig schokkende dingen tot aan het jaar 1929. Er waren toen buitengewoon veel schaden en veel verzekeringsmaatschappijen leden hierdoor verlies. Ook De Zeven Provinciën ontkwam hier niet aan.
De Maatschappij bleef een rustig bestaan houden tot in de oorlog.

Eind oktober 1930 werd ook een Handelsagentschap opgericht in Rotterdam. Zij was gevestigd aan de Wijnhaven 56 aldaar. Hieraan vooraf ging een statutenwijziging die op maandag 20 oktober 1930 in de Staatscourant is gepubliceerd. De locaties Amsterdam en Rotterdam lijken vrijwel zeker gekozen doordat daar toen Beurzen gevestigd waren en waar een (groot) deel van de contracten werden afgesloten. De oprichters waren in ieder geval betrokken bij de scheepvaart en zullen hun transporten dus vrijwel zeker bij hun eigen maatschappij hebben ondergebracht (als er niets gebeurt blijven de premies in huis). De afgesloten verzekeringen hadden voornamelijk betrekking op transport en ook wat brandschaden.

Een van de bekendere verzekeringen voor particulieren was de "Bestevaer"-polis:

Bestevaer polis


Doorstart

Tijdens de oorlog werd door de bezetter verboden om verzekeringen onder te brengen bij een buitenlandse maatschappij. Er was behoefte aan een nieuwe financieel krachtige assurantie maatschappij; de plannen kwamen in een stroomversnelling toen de heer Nijgh bereid gevonden werd om de bestaande assurantie maatschappij De Zeven Provinciën hiervoor beschikbaar te stellen. Op 1 juli 1942 werd de vennootschap overgenomen door een groep bestaande uit scheepvaartmaatschappijen, banken en industriële ondernemingen, waarvan de voornaamste deelnemers vertegenwoordigd waren in de nieuwe Raad van Commissarissen.
Tot de aandeelhouders behoorden onder meer:

  • N.V. Stoomvaart Maatschappij De Maas,
  • Phs. Van Ommeren's Scheepvaartbedrijf N.V.,
  • Firma Heldering en Pierson,
  • Nederlandse Handel Maatschappij N.V.,
  • Rotterdamse Bankvereniging N.V.


De heer D. Quint werd tot directeur benoemd.

lees verder