De Afdelingen

Historische afdelingen


Toen DZP in 1942 onder leiding van de heer D. Quint een doorstart maakte en het Hoofdkantoor verhuisde naar de Javastraat in Den Haag, bestonden er slechts een paar afdelingen:
  • Herverzekeringen
  • Varia, inclusief Motorrijtuigen
  • Transport


Daarnaast nog enkele ondersteunende afdelingen, onder meer Boekhouding & Comptabiliteit, Personeelszaken, Administratie Buitenland.

In de loop der jaren werden afdelingen toegevoegd (soms werd een bestaande afdeling opgesplitst omdat die te groot was geworden), soms werden afdelingen geheel opgeheven, zoals het American Department.

In het menu boven, onder 'Afdelingen', vind u een lijst met de belangrijkste afdelingen en verdere details hierover.