Ponskamer - Datasaab M10

Datasaab M10

De Century beschikte niet meer over de mogelijkheid om ponsbanden te verwerken.
Toen de nieuwe FAMOUS database operationeel was voor het concern, dienden ook de mutaties op een andere manier te worden ingevoerd. Er werd een ponsdocument (DIF, Data Invoer Formulier, geheten) ontwikkeld dat de indeling van het nieuwe polisrecord op de voet volgde. Er werd uitgebreid onderzoek gedaan naar apparatuur waarop de invoerdocumenten konden worden verwerkt. De één beschikte echter nog niet over goede software, de ander had te weinig capaciteit, weer andere bedrijven begrepen het vraagstuk niet. Uiteindelijk kwamen we bij Datasaab terecht. Zij hadden de machines, ondersteunend personeel en waren bereid om mee te helpen met het opzetten en ontwikkelen van de noodzakelijke programmatuur. Zij hadden zelfs contacten met het uitzendbureau CMG, waar ervaren personeel (Gerard Rooks) kon worden ingehuurd bij deze klus.

Het werd dus Datasaab met het M10 invoer systeem.

De Datasaab M10 beschikte over een cassette bandje als opslagmedium, dat steeds kon worden hergebruikt. Zodra één ponstypiste alle gegevens had ingevoerd, werd door een tweede het zgn. controle-ponsen uitgevoerd: de informatie werd dan opnieuw ingetypt en door de machine vergeleken met wat op het cassettebandje stond. Afwijkingen werden gesignaleerd en de ponstypiste kon nu aangeven wat de correcte informatie had moeten zijn. Invoerfouten werden op die manier tot een minimum gereduceerd.

Een van de machines was uitgerust met een tape-unit. Op deze machine werden de cassettebandjes gekopieerd naar standaard tapes, die verwerkbaar waren op de Century.

Historische foto


Datasaab M10
Datasaab M10 met van links naar rechts de dames Pia Roos, Bep Stoop, Mevr. van Soelen en Toby Suurd


lees verder Ponskamer:MDS 2400