Ponskamer Bull

Algemeen

De ponskamer was een essentiële schakel voor de mechanisering en de automatisering. Zij fungeerde namelijk als ‘vertaalafdeling’ tussen de vakafdelingen en het computercentrum. De vakafdelingen namen de informatie afkomstig van aanvraag- of mutatieformulieren over op ponsdocumenten, die altijd een vaste indeling hadden.
De ponskamer zette deze gegevens met behulp van ponskaartmachines dan op ponskaarten of middels ponsbandmachines op ponsbanden.
De ponskaarten en/of ponsbanden werden volgens verwerkt op de Bull of de NCR-315.

de eerste ponsmachine

In oktober 1954 werd de eerste ponsmachine van het merk Bull in ons bedrijf geplaatst, kort daarna gevolgd door vele andere. De eerste ponstypiste was Mej. M.C. Kraayeveld.


Mej M.C. Kraayeveld gefotografeerd op haar 12½-jarige jubileum


Later werden ook machines van IBM opgesteld.

Na het mechanische tijdperk kwamen de ponsbandmachines van het merk Creed in zwang.
Een volgende mijlpaal was de introductie van elektronische apparatuur, zoals de MDS 2400 en de Datasaab M10.

Ponswerk t.b.v. de Bull

Het eerste ponswerk begon kort na de aflevering van de nieuwe Bull eind 1954.

ponskamer bull

Hier ziet U onze vijf typistes die op schrijfmachines nota's aan het tikken zijn. Elke schrijfmachine is gekoppeld aan een apparaat dat U naast de typistes geplaatst ziet en waar gelijktijdig de ponskaart wordt gemaakt. Met deze ponskaarten kunnen weer prolongatienota's en prolongatiekwitanties worden gemaakt. Ook vindt, geheel mechanisch, met behulp van onze machines de branchesplitsing plaats welke vooral voor het samenstellen van statistieken noodzakelijk is.

Speciale functionarissen van de Brand-, Auto- en Varia-afdeling, die in het bijzonder belast zijn met het aanpassen van de administratie aan de eisen van de Bull, zorgden voor aanvoer van de benodigde gegevens.
De Transportafdeling viel hier in eerste instantie nog buiten, maar werd later ook toegevoegd.

Uiteraard traden er wel problemen op indien foutieve gegevens werden verstrekt.
Indien er rekenfouten in de nota's zaten kon de Bull deze nog aangeven. Denkfouten echter, konden echter niet achterhaald worden door machines, al waren deze apparaten, voor hun tijd, nog zo ingenieus.

lees verder Ponskamer:ponsbanden