Voorlopers

Adresseermachines


Vlak na de oorlog werd begonnen met de allereerste vorm van mechanisering met adresseermachines. Deze afdeling, met twee ponsmachines, stond eerst onder leiding van Mej. Nel de Ruit en was samen met de afdelingen Expeditie en Telefooncentrale in één kamer aan de voorkant van Javastraat 1A gehuisvest.


Adresseermachine


Boekhoudmachines


De afdeling Boekhouden gebruikte voor hun administratie een soort groot uitgevallen typemachines, waar op grote kaarten de doorslag van alle transacties werden bijgehouden. Het origineel van een bepaalde periode stond op A4-formaat.


Boekhoudmachine van NCR


Mechanische Administratie

Begin jaren '50 werd onderzoek verricht naar de mogelijkheden van gemechaniseerde administratie. In een gedegen rapport werd geadviseerd te kiezen voor een Bullatec configuratie. Tevens werd gewezen op de noodzaak om reserve ponsters aan te stellen, aangezien het hele bedrijf hiervan afhankelijk zou zijn; ervaringen bij andere bedrijven had geleerd dat de dames niet continue dit werk mochten verrichten, maar dat een 3-groepen systeem ingevoerd zou moeten worden waardoor een regelmatige wisseling van werkzaamheden zou worden verkregen.

lees verder Mechanisering:Bull