Bull machine

Bull / Gamma

In oktober 1954 werd deze nieuwe afdeling opgericht, ook wel Bullatec genoemd, deze kwam onder leiding van de heer A.M. de Boer, die hiervoor speciaal was aangetrokken (in dienst 1 november 1954). Deze afdeling was gehuisvest in de Alexanderstraat te Den Haag, waar later de Griekse ambassade onderdak zou vinden. Ter versterking van het team nodigde heer de Boer een oud-collega uit om bij hem te komen werken. De heer J. Verstrael nam de uitnodiging aan en trad op 1 mei 1956 in dienst van DZP.

De overzetting naar de Bull machine gebeurde in etappes. Zodra een nieuwe branche was overgezet, liepen het oude en nieuwe systeem twee maanden naast elkaar, waardoor een goede controle op de juistheid kon worden verkregen. Gepland was dat de totale conversie zo'n anderhalf jaar in beslag zou nemen.


A.M. de Boer

J. Verstrael


Het eerste grote karwei was, van alle bestaande verzekeringen een prolongatieponskaart te maken. Dit is branche voor branche gebeurd. Begonnen werd met alle brandposten, waarvan reeds in januari 1955 de eerste prolongatie nota's en kwitanties werden vervaardigd. Het laatste werden de autoverzekeringen aangepakt. Al van augustus 1956 af konden alle prolongaties machinaal worden uitgeschreven.
Zo'n prolongatie is geen sinecure. Wilt U even bedenken, dat voor iedere prolongatie ruim één miljoen kaarten door de sorteermachine(s) glijden! Gelukkig kunnen de sorteermachines een hoog tempo handhaven, dat dit in enkele dagen gebeurd is.
Wilt U nog meer cijfers? Het is normaal dat in een jaar meer dan een half millioen nieuwe ponskaarten door de verschillende machines van gaatjes worden voorzien.
Maar de Bull-machines doen dan ook heel wat werk voor ons.
Behalve de prolongatienota's en kwitanties, levert de Bull ons de productiestaten, de maandelijkse rekening-courantoverzichten en de verschillende specificaties die onze afdeling boekhouding nodig heeft. Daarnaast leveren de machines ons nog overzichten die uit statistisch oogpunt van belang zijn.
En nog is het terrein niet uitgeput. Binnenkort zullen ook de “groene kaarten” uit de machine rollen. En er staat nog meer op het programma. Allemaal van die massale karweitjes, die we graag aan de machine overlaten.


Bull systeem


Op de foto zijn de volgende machines te zien:
  • helemaal links zien we een gedeelte van een van de sorteermachine,
  • linksachter in de hoek staat de Gamma (een primitieve computer),
  • midden achter de Tabulator (printer; tabelleermachine), met rechts daarvan de losstaand, maar wel gekoppeld) de ponskaartenponser
  • rechts staat de 2e sorteermachine
  • op de voorgrond een vaste tafel en eentje op wielen met daar bovenop een stapeltje ponskaarten
  • de dikke kabels op de grond lopen van de Tabulator en ponsmachine naar de Gamma


lees verder Mechanisering:Ponskamer