NCR Century-200/201

NCR Century

De 315 werd oud en had een groot capaciteitstekort. Er werd al een tijdje over uitbreiding of vervanging gesproken. In 1970 werd de knoop doorgehakt en besloten tot aanschaf van een gloednieuw NCR Century-200 systeem, dat een jaar later werd uitgeleverd.
In de Amfassadeur van april 1971 lichtte de heer P.A. Stolk, Algemeen Directeur, de aanschaf als volgt toe:

Een nieuwe computer bij De Zeven Provinciën
De eerste vraag die bij U opkomt zal wel zijn: “Waarom een nieuwe computer, is de oude dan niet goed meer?”
Het antwoord is tweeledig.
De oude is nog uitstekend maar overbezet, mede doordat hij in aanzienlijke mate voor derden wordt gebruikt. Ter verduidelijking van het begrip overbezet diene, dat in december 1970 niet minder dan 546 draaiuren werden gemaakt. Wanneer U dit aantal deelt door het aantal beschikbare werkdagen in december, zult U constateren, dat niet alleen praktisch 24 uur per etmaal is gewerkt, maar dat ook menige zaterdag en zaterdagnacht aan het werk met de computer besteed moet zijn. Toch is overbezetting niet de enige reden die geleid heeft tot bestelling van een nieuwe computer.

GROTERE MOGELIJKHEDEN
Al werkende, dus al automatiserende, komen steeds nieuwe verlangens naar boven. Verlangens die met 'oude' apparatuur niet vervuld konden worden. Met andere woorden, zonder te willen zeggen dat onze computer verouderd is, kan wel opgemerkt worden dat de capaciteit ontoereikend is. Het spreekt vanzelf, dat bij de bestelling van een nieuwe computer niet gestreefd is naar de aanschaf van een machine, die hetzelfde werk zou kunnen doen, dat op dat ogenblik op de oude plaatsvindt, maar dat vooral het oog werd gericht op de toekomst en de eisen, die in de toekomst gesteld zullen worden aan de automatisering.
Na een gedegen studie viel de keuze op de N.C.R. Century 200. De bestelling werd ongeveer een jaar geleden geplaatst en wij verwachten, dat de installering omstreeks 1 april a.s. zal plaatsvinden.

WAT DENKT MEN NU MET DE NIEUWE MACHINE TE KUNNEN DOEN, DAT OP DE OUDE NIET MOGELIJK WAS?
Het uiteindelijke doel is de conversatie tussen mens en machine. Dat begrip vereist waarschijnlijk wel enige uitleg. Bedoeld is, dat de employé die een wijziging op een bestaande polis behandelt of een schade moet regelen, direct aan de computer kan vragen op welke voorwaarden deze verzekering loopt, welk object verzekerd is, etc.

Dit zal kunnen plaatsvinden door het gebruik van een soort televisiescherm met toetsenbord, dat constant verbonden is met de computer. Wanneer de employé gegevens opvraagt, verschijnen deze op het televisiescherm. De functionaris kan dan aan de machine mededelen, dat bepaalde aspecten van deze verzekering gewijzigd zijn. Mocht de functionaris onvoldoende informatie verstrekken, dan zal de machine via het beeldscherm vragen de gegevens aan te vullen. Wanneer dit alles is geschied, is de rest nog een kwestie van interne verwerking binnen de computer. Er zal een polis of polisaanhangsel met nota worden vervaardigd, het bestand zal worden gewijzigd, de rekening-courant zal worden bijgewerkt, etc.
In het kort gezegd: de employé vertelt de machine welk aspect van de verzekering is gewijzigd en hij vindt de volgende dag alle stukken op zijn bureau.
Dat klinkt allemaal bijzonder eenvoudig, maar zoals U zult begrijpen moet er nogal wat gebeuren, voor we geheel volgens dit systeem kunnen werken.
Wij weten allemaal dat een computer een bijzonder vernuftig apparaat is, maar uiteindelijk kan een machine helemaal niets, wanneer de mens niet zorgt voor volledige en ondubbelzinnige instructies d.m.v. een reeks programma's.

PROGRAMMERING
Er is een overgangssysteem ontworpen waarbij de oude computer nog geruime tijd in gebruik blijft. De hiervoor genoemde conversatie tussen mens en machine zal natuurlijk plaats moeten vinden op de nieuwe computer, maar voorlopig zullen daarna de nieuwe gegevens worden overgeheveld naar de oude computer, die er met de bestaande programmatuur voor zorgt, dat polissen, nota's, rekening-courant enz. worden vervaardigd.
Geleidelijk zal de nieuwe computer al het werk van de oude overnemen. Het zal echter wel enige jaren duren, voordat de gehele bestaande programmatuur is aangepast aan de mogelijkheden, die de nieuwe machine biedt. Wel zullen op korte termijn al een aantal eenvoudige werkzaamheden worden overgeheveld om de oude te ontlasten.

De met dit alles belaste functionarissen kunnen een paar drukke jaren tegemoet zien!"Configuratie

De configuratie bestond uit:
 • Century-200 processor, op de foto middenboven (kast met de platte bruine kap)
 • consoletafel met lowspeed cardreader en typewriter, op de foto rechtsboven (rode kap)
 • intern geheugen van 128 KB (kasten met de blauwe kappen)
 • 1 CRAM control unit (type 623-201)
 • 2 CRAM-units (type 653-101) een cram-deck bevatte 384 kaarten met elk 144 tracks; capaciteit 124 miljoen bytes
 • 1 disc control unit (type (625-101), op de foto rechts vooraan (met platte rode kap)
 • 4 disc-units van elk 20 MB (type 655-201), op de foto de kasten vooraan met rode kap en transparante kunststof kappen, waarvan er eentje omhoog geklapt is om de harde schijf te kunnen vervangen
 • 1 printer control unit (type 626-101)
 • 1 highspeed printer NCR-640-200 - 2.000 regels per minuut, de op de foto de kast linksachter
 • 1 tape control unit (type 624-179)
 • 1 tape unit (type 633-117)
 • 2 tape units (type 633-119)
 • Operating System: B1


NCR Century 200


In de jaren 1973-1975 geupgrade naar:
 • Centrury-201 met 128KB extra geheugen (totaal 256 KB)
 • 'B2'-dual-programming Operating System voor online toepassingen (in een tweede geheugen partitie konden andere programma's verwerkt worden; als echter een programma in die 2e partitie vastliep, leidde dat ook tot een vastloper van het online programma en andersom; vaak werd de 2e partitie om die reden niet benut)
 • 1 CRAM unit (type 653-101)
 • 1 high capacity disc control unit (type 625-202)
 • 4 high-capacity disc-units, korte tijd later werden nog 2 units aangeschaft (type 657-102)
 • 1 multiplexor voor aansturing beeldschermcontrole units (type 621-101)
 • 2 polling adapters (type 692-403 en 692-402), totaal 5 poorten, gekoppeld aan de multiplexor
 • 5 beeldscherm controle units (type 795-152), gekoppeld aan de polling adapters
 • modems (type 752-100)
 • 26 beeldschermen met geïntegreerd toetsenbord (type crt: 795-300; keyboard: 795-400)


In 1976 aangevuld met:
 • 'B3'-multiprogramming Operating System, waar de partities echt onafhankelijk van elkaar konden werken (in elke partitie kon één programma draaien); vastlopen van één programma leidde niet tot het vastlopen van de hele computer.
 • Uitbreiding geheugen naar 384 KB


Programmeertaal

Als programmeertaal werd NEAT/3 (Nationals Electronic Autocoding Technique, 3e generatie) gebruikt. Dit was nog steeds een zgn. autocoding taal, maar met veel voorgeprogrammeerde subroutines (macro's), die het leven van de programmeurs een stuk aangenamer maakten.

lees verder Computers:NCR-Century (2)