Verzekering Technische Objecten

Taak

Een nieuwe afdeling, opgericht begin 1977, die zaken behandelde met de zelfde naam als de afdeling. De voornaamste producten waren machineschade- en machinebedrijfschadeverzekeringen.

De achtergrond om deze afdeling op te richten was de confrontatie met schades aan machines, die behalve materiële schade, vaak bedrijfsschade tot gevolg had, omdat men niet verder kon produceren. Te laat realiseerde een verzekerde zich vaak dat hij voor een dergelijke schade niet voldoende of in het geheel niet verzekerd was. Het verzekeren van technische objecten is een uiterst moeilijke zaak, waarvoor veel deskundigheid wordt gevraagd. Na een aanvraag wordt het betreffende bedrijf eerst geïnspecteerd. Bezien wordt welke machines voor verzekering in aanmerking komen, hoe deze zijn opgesteld, hoe het onderhoud is, of er voldoende geschoold personeel aanwezig is, orde en netheid en ga zo maar door. Aan de hand van de bevindingen kunnen premie en voorwaarden worden vastgesteld en overeengekomen. Na acceptatie wordt het bedrijf minstens één keer per jaar bezocht. Dit is noodzakelijk met het oog op aanpassingen van de verzekerde bedragen, ter voorkoming van onderverzekering en ter advisering van de verzekerde.

Begin 1978 werd het dekkingsgebied uitgebreid met elektronicaverzekeringen (computers, medische apparatuur, laboratoriumuitrusting, meet- en regelapparatuur, elektronische type, tel- en rekenmachines, kopieerapparaten, centrale antenne-inrichtingen, etc.). Dit mede vanwege de gevoeligheid, dus kwetsbaarheid en de aanschafkosten. Bedrijven beschikken vaak slechts over één of enkele exemplaren en bij uitval of langdurige storing kan het productieproces in gevaar komen.

Leiding

De afdeling stond onder leiding van de heer D.S. Kampinga, die al sinds 1948 werkzaam was in het assurantievak. Hij werd bijgestaan door een deskundige op dat terrein, de heer E.R. Roks, die per 1 januari 1977 special was aangetrokken voor deze functie, niet in het minst vanwege zijn ruim 20 jarige ervaring in deze materie.

Historische foto's


D.S. Kampinga

E.R. Roks