Reklame

Taak

De afdeling reclame was feitelijk een eenmansafdeling. Zodra je deze afdeling betrad, was je opeens glad vergeten dat je je binnen de muren van een assurantiemaatschappij bevond. Tubes en potjes verf, flesjes gekleurde inkt, penselen, potloden, maquettes en vele andere attributen die je op een andere afdeling tevergeefs zou zoeken, stonden en lagen overal verspreid. Fel gekleurde affiches en potloodtekeningen zorgden voor een afwisselende versiering van de muren.
Bij het raam stond een groot tekenbord opgesteld waarop een schoon vel papier als het ware wachtte om door de reclameontwerper te worden bewerkt.

De werkzaamheden bestaan onder meer uit uitgebreid overleg met alle functionarissen die bij een project belang hebben, voordat ergens aan begonnen kon worden. Dat uit dat contact meerdere malen ideeën geboren worden, die na verwezenlijking, tot goede resultaten leiden, laat zich verstaan. Vervolgens dient de reclameontwerper in eerste instantie het idee te krijgen, dan de tekst te schrijven die hierbij hoort, daarna de zaak helemaal tekenen en, nadat de noodzakelijke veranderingen zijn aangebracht en de goedkeuring van genoemde functionarissen ten slotte is verkregen, de clichétekeningen ervoor maken. Daarna wordt de layout (= vormgeving met behulp van tekst, lettertype, illustraties en kleur) verzrogd voor practisch alle reclamedrukwerken en voor alle opdrachten die met reklame te maken hebben, zoals de ontwerpen voor het inrichten van etalages e.d. Voorts werd de reclameontwerper belast met de vervaardiging van alle advertenties qua principetekst, illustratie en lay-out en met de opmaak van speciaal drukwerk.

Fotowerk was er ook vrij veel. Zelfs voor vitrines werden wel eens foto's gebruikt of werden hiervoor maquetten gemaakt.
Verder werd er veel illustratief werk ten behoeve van ‘Contact’, het ‘Logboek’ en voor de stripverhalen gemaakt.

Volgens de reclameontwerper was tekenen beslist een gave. Deze gave kan weliswaar worden ontwikkeld, maar is nooit te leren.

Ook worden reclameontwerpers geïnspireerd door reklamewerk dat in binnenlandse of buitenlandse tijdschriften werd tegengekomen, zonder dat er dan gelijk sprake zal zijn van plagiaat.
reclameontwerpers zijn door de Amerikaanse manier van reklame maken beïnvloed maar gelukkig niet in alles en zeer zeker laat De Zeven Provinciën zich in methode van reklame maken niet beïnvloeden. De Amerikaan is in zijn reklame veel harder dan wij. Om een voorbeeld te noemen binnen het kader van verzekeringsreklame: een verzekering is een abstract begrip. Je kunt de mensen over het algemeen alleen bewegen om zich te verzekeren door te wijzen op allerlei minder prettige gebeurtenissen die hun kunnen overkomen. Wij in Nederland doen dit op een voorzichtige manier terwijl de Amerikaan dit op een veel hardere manier doet, die soms zelfs cru mag worden genoemd! Naar mijn persoonlijke mening zouden wij in onze reklame de gulden middenweg moeten bewandelen.

In juni 1962 werd deze afdeling uitgebreid met de heer G.L. Neerscholten, die later de leiding van deze afdeling op zich nam.

In oktober t/m december 1970 waren er op TV reclamespotjes te zien over het “snelle uitbetalen” bij schade. Dit zou voor verzekerden als belangrijk argument moeten fungeren om DZP als ‘hun’ verzekeringsmaatschappij te kiezen.

Leiding

De afdeling reclame was een eenmansafdeling onder leiding van de heer K. van Zanten, opgevolgd door de heer Neerscholten.

Historische foto's


K. van Zanten

G.L. Neerscholten