Personeelzaken

Taak

Aannemen en ontslaan personeel; afstemmen van het personeelsbeleid binnen de organisatie; opstellen arbeidsvoorwaarden; onderhandelen bij CAO's; bijhouden van personeelsdossiers; overleg (C)OR; etc.

Leiding

Nadat de leiding eerst door verschillende andere functionarissen naast hun bestaande functie werd vervuld (Mej. Mr. L.B. Scheltema; per 1 april 1955 opgevolgd door de heer P.A. Stolk) werd besloten per 1 april 1961 een aparte afdeling Personeelszaken in te stellen die onder leiding kwam van de heer Sj. Bloksma, voorheen werkzaam op de afdeling Variaverzekering.
Op 1 april 1964 werd hij opgevolgd door de heer W. van Dorp Schuitman.

Historische foto's


W. van Dorp Schuitman