Postverzending

Taak

In de begintijd zorgde de afdeling voor het ophalen van de poststukken op het Hoofd Postkantoor en maakte de enveloppen open, die daarna door Mej. A. Scheffer en de heer B.J. Bekkers werden uitgesorteerd voor de betreffende vakafdelingen. De post werd door medewerkers van de afdeling 3 keer per dag aldaar afgehaald.

Verder werd gezorgd dat 's avonds op tijd de te verzenden poststukken in de daarvoor benodigde postzakken werden aangeleverd bij de PTT. Per dag waren dat zo'n 2.500 poststukken, die tezamen ongeveer 10.000 brieven omvatte. In één poststuk konden wel 50 brieven zitten.

Uit de eigenhandig bijgehouden statistiek van afdelingschef Van Zonneveld bleek dat er gemiddeld per maand 27.782 poststukken binnenkwamen. Behalve voor DZP werd ook de post verzorgd voor Terminus, ongeveer 100 poststukken per dag.
In 1970 werd er voor ongeveer ƒ 200.000 gefrankeerd en werd er zeer goed opgelet dat bij elkaar horende poststukken zoveel mogelijk in één enveloppe werden verzonden.

De afdeling bestond uit 10 man, waarvan de heren Platje en Haasnoot als rechterhand van de chef fungeerden. De heer Haasnoot was tevens chauffeur van de heer Quint en in de uren dat niet gereden werd, sprong hij bij in de Postkamer.

Cryptische adressen

We klagen wel eens over Tante Pos, maar ze kreeg het toch maar voor elkaar om de volgende adresseringen op de juiste plek afgeleverd te krijgen:De dag van zijn leven...

Toen de medewerkers van DZP nog over de vele gebouwen verspreid waren, dat was dus voor de 60-er jaren, werd post en polis bescheiden door een speciale medewerker, de heer Pieken, die in een keurig donkerblauw uniform op een donkerblauwe bakfiets, een beetje lijkend op een bakkerskar, met (hoe modern voor die tijd!) een terugtraprem. De bakfiets was tevens voorzien van een fraai embleem en de heer Pieken reed op vastgestelde tijden een rondje langs alle gebouwen. Weer of geen weer, zomer en winter, regen of zonneschijn, trouw werden de dagelijkse ronden afgelegd.

Verlangend zag hij steeds uit naar die ene bijzondere dag in het jaar: zijn dag, de dag waarop hij in het middelpunt der belangstelling stond: de derde dinsdag in september, oftewel Prinsjesdag.
Terwijl de belangstellenden zich langs de Koninklijke route opstelden om toch maar een blik te kunnen opvangen van Hare Majesteit, de Prins en de Prinsesjes, en de straten werden afgesloten voor alle verkeer, bleef hij trouw zijn rondjes rijden, minzaam wuivend naar het publiek die hem onder luid gejuich en toezwaaiend, steeds opnieuw de dag van zijn leven bezorgde.

Toen het nieuwe kantoor aan het Lange Voorhout geopend was, waren de bezorgrondjes niet meer nodig en verzorgde de heer Pieken de postbezorging binnen het gebouw.

Leiding

De postkamer stond onder leiding van de heer P.C.J. van Zonneveld.
Op 19 januari 1978 werd de heer A.A. de Jel benoemd tot afdelingschef van Magazijn, Inkoop kantoormaterialen en Postverzending. De dagelijkse leiding van deze afdeling werd waargenomen door de heer A. Visser.

Historische foto's


P.C.J. van Zonneveld