Portiers / Receptie

Visitekaartje van de Maatschappij


De portiers vormen het visitekaartje van het bedrijf, immers zij staan vaak als eerste de bezoekers te woord en moeten er voor zorgen dat ze bij de juiste persoon terecht komen. Om nu eens precies te weten te komen waaruit een dagtaak bestaat, vertelden de heren Van Oevelen en De Mos het volgende:

“Ik begin om 7 uur 's morgens de post te halen van het postkantoor aan de Prinsestraat. Daarmee ga ik dan naar kantoor. Ik doe de deur open en dan is mijn dagtaak begonnen. Tot 5 uur doe ik werk in de hal. Dat bestaat uit mensen op te vangen en te verwijzen naar de afdeling waar ze met hun vragen verder worden geholpen.
We zijn hier met zijn tweeën. Als ik om half een ga lunchen, dan zit mijn collega hier alleen. Hij is ook later begonnen, want de heer De Mos komt om 9 uur. Ik ga dan weg om vijf uur en hij gaat om kwart over zes naar huis. Wij doen precies hetzelfde werk. Wij helpen de mensen soms met het invullen van een schadeformulier, we brengen naar boven die niet in de lift durven. We helpen oudere mensen en proberen ons zo zoveel mogelijk aan te passen aan de klanten.

Het werk bevalt ons erg goed. Ik doe het al die jaren met plezier en hoop nog wel wat jaartjes bij te tekenen. 't Is een fijn bedrijf en er heerst een plezierige sfeer. Nee, het bevalt ons best.”Later, we hebben het dan over het jaar 1981, waren er vier andere portiers, te weten: de heren B. Karreman, J. van de Sman, J. Zwennis en J. Hoogeveen, die bij roulatie ook achter een console met bewakingsterminals zaten, waar ze echter niet al te enthousiast over waren, omdat je “na een tijdje last van je ogen kreeg en je elkaar regelmatig moest aflossen”.

Als anekdote werden de volgende twee voorvallen verteld: “toeristen die het schip op de gevel als een soort uithangbord van de VVV beschouwen en marine officieren die herhaaldelijk door het schip misleid worden (het stafbureau Marine zat in de buurt van DZP)”.

Historische foto's


D. de Mos

A. van Oevelen

J. Zwennis bij de bewakingsschermen