Magazijn, Drukkerij, Materiaalinkoop

Taak

De hoofdtaken van deze afdeling waren de inkoop van drukwerk en kantoorbehoeften. Het magazijn bevoorraadde alle andere afdelingen in de Maatschappij. Tevens werd hier het drukwerkarchief beheerd van al het drukwerk dat in de loop der jaren is gemaakt. Daarnaast was de afdeling het manusje van alles, waar iedereen aanklopte voor allerlei moeilijke zaken waarvoor ze niet op andere afdelingen terecht konden.

Leiding

De heer B.J. Bekkers, opgevolgd door de heer A.A. de Jel.

Historische foto's


B.J. Bekkers

A.A. de Jel