Interne Organisatie

Taak

De heer Stolk vertelt het volgende:

"De afdeling Interne Organisatie bemoeit zich in 't algemeen gesproken met de administratieve verwerking van onze zaken. Hiermee bedoel ik de administratie in ruimere zin. De administratieve werkzaamheden van de technische afdelingen bijvoorbeeld moeten dusdanig worden gecoördineerd dat zij zowel door de Boekhouding als door onze mechanische administratie kunnen worden verwerkt. Dus de wijze waarop de administratie wordt gevoerd valt in de sfeer van de “Interne Organisatie”. Het spreekt vanzelf dat er pas sprake kan zijn van efficiënte samenwerking als de werkruimte, dus de huisvesting in orde is. Als de werkruimte er is, moet er werkmateriaal zijn en moeten er machines komen. Personeelszaken hoort ook tot mijn competentie. Deze taak bestaat niet alleen uit het aannemen van personeel, maar ook om de juiste man (of vrouw) op de juiste plaats te zetten.

Ik zou niet willen nalaten op te merken dat ik zeer bekwamen medewerkers heb:
  • Huishoudelijke dienst: familie P.J.G. Casteelen
  • Administratie personeelszaken: Mej. M.P. Haaxman
  • Administratieve Organisatie: de heer H. Sloff
  • Inkoop: de heer B.J. Bekkers, die bij zijn 25-jarig jubileum procuratiehouder was van de afdeling Inkoop en Huishoudelijke Dienst."


Leiding

De afdeling werd in 1954 opgericht en de leiding ervan lag bij de heer P.A. Stolk.

Historische foto's


P.A. Stolk

Fam. Casteelen

Mej. M.P. Haaxman

B.J. Bekkers


lees verder voor de afdeling Concierges