Buitenland en Herverzekering

Taak

Deze afdeling is belast met de supervisie van onze buitenlandse vestigingen en agentschappen, die vrij talrijk zijn en waaraan van tijd tot tijd nog wel eens een nieuwe zal worden toegevoegd. Voorts worden hier de contractuele herverzekeringen behandeld, hetgeen regelmatig contact met het buitenland nodig maakt, omdat de uitwisseling van contracten voor het grootste deel met buitenlandse maatschappijen plaats vindt. Deze afdeling wordt ook wel Herverzekering genoemd, omdat de daarvoor speciaal opgerichte maatschappij Transatlantica zich ook in deze kamer bevindt. Herverzekering betekent in feite het afwentelen van een deel van een risico op een andere maatschappij, die daarvoor een deel van de premie ontvangt.

Stel, dat onze maatschappij een grote fabriek kan verzekeren. Geen enkele schademaatschappij zal een dergelijke verzekering weigeren op grond van het feit, dat het object te groot is en dat in geval van totale schade de verzekeraar misschien tientallen miljoenen guldens zou moeten uitkeren. Wel zal elke maatschappij voor zichzelf vaststellen welk deel van het risico zij voor eigen rekening wenst te behouden. Dit noemt men het ‘Eigen Behoud’ van de maatschappij. De verzekeraar zal derhalve alles wat boven zijn ‘Eigen Behoud’ ligt herverzekeren.
Doordat andere maatschappijen, waar ook ter wereld, in deze een zelfde standpunt innemen, vindt er een uitwisseling van zaken op grote schaal plaats. Het voordeel hiervan is duidelijk. In geval van schade zullen nu vele maatschappijen een relatief kleine uitkering doen, terwijl het premie-inkomen toch op peil blijft doordat men voor de andere, geaccepteerde herverzekeringen, ook premie heeft ontvangen. Dit systeem brengt een gezonde spreiding van de risico's over een groot deel van de wereld te weeg, op welke spreiding in feite het gehele verzekeringswezen berust.

Leiding

De leiding van deze afdeling was in handen van de heer A. Maat, tevens adjunct-directeur.

Historische foto's


A. Maat