Brand verzekeringen

Taak

Deze afdeling hield zich bezig met het verzekeren van de volgende onheilen: Brand, Succes, Inbraak, Stormschade en ook Bedrijfsverzekeringen. Verder ook nog vliegtuig- en waterleidingschadeverzekeringen.
De financiële gevolgen van deze schades konden zo groot zijn dat ze niet door één verzekeringsmaatschappij te dragen waren. Het risico werd herverzekerd bij andere maatschappijen zodra de aansprakelijkheid een bepaald bedrag te boven ging.

Feitelijk bestond deze afdeling uit twee hoofdgroepen:
  1. Een voor de directe tekening
  2. een voor onze gevolmachtigden
Onder directe tekening verstaan wij alle brandverzekeringen die rechtstreeks door onze landelijke agenten worden afgesloten en onder indirecte tekening de verzekeringen die ons bereiken door onze gevolmachtigde agenturen in binnen- en buitenland en via onze kantoren in Egypte, Italië of Zuid-Afrika.
Onder deze afdeling vallen ook Succes-, Inbraak- Storm- en Bedrijfsverzekeringen. Bovendien worden vliegtuig- en waterleidingschadeverzekeringen ook op deze afdeling behandeld.

Leiding

In de beginjaren was de leiding van deze afdeling in handen van de heer J.B. Posthuma en daarna werd de heer H.J. Volkers als chef van deze afdeling benoemd.
Op 30 december 1955 kwam de leiding in handen van de heer J.C. Honig

Historische foto's


J.C. Honig


lees verder voor de afdeling Brandschaden