Boekhouding

Taak

Bij de boekhouders van het eerste uur denken we aan de heren Jongejan, Van Houte, Stolk en Langen, bijgestaan door anderen.

De boeken werden in het begin bijgehouden met de hand, doorschrijfsysteem, op rekeningkaarten met gelijktijdige kopie op het onderliggende controleblad, later met Ruf-schrijfmachines met voorsteekinrichting zonder telwerken; buitenlandse zaken vaak in de valuta van het land en guldens-tegenwaarde (berekeningen op rekenmachines bediend met de hand, later elektrisch). Tellingen werden gedaan uit het hoofd of telmachines met telrol. Alleen de administratie van onze agenten/tussenpersonen werd gedaan op primitieve boekhoudmachines; voor de vrolijke dames-machinistes een “zenuwen”-baan.

Trouwens, er werd toen veel geschreven: Liquiditeitsstaatjes (dagelijks), meerdere recapitulatiestaten, produktie-overzichten naar verschillende bronnen, enz., en ook onkostenoverzichten.

De maandelijkse prolongatie- en rekening-courantnota's van onze agenten veroorzaakten telkens weer pieken in het werk evenals de periodieke commissarissenvergaderingen om nog maar niet te spreken van de jaarafsluiting, met wekenlang overwerk. Het werk was altijd op tijd klaar.

Enkele namen uit het verre verleden: de dames An Kempenaar, Elly Westerveld en Ria ..., de heren G.N. Roeleven, M. Verkerk en J. van Mierloo.

Maar, de tijd is niet stil blijven staan, integendeel.
Er kwamen ballpennen, snelle rekenmachines, boekhoudsystemen, rekentuigen en veel nieuwe collega's ook, gelukkig wel.

LeidingHistorische foto's


N.G. Langen

G. Pellikaan

G.N. Roeleven