Bureau Organisatie Binnendienst (BOB)

Taak

Het BOB is een combinatie van de stafafdelingen Interne Organisatie en Administratieve Organisatie onder leiding van de heer H.F. de Jong en staat als stafafdeling rechtstreeks onder de beleidsdirectie.

De taken en bevoegdheden kunnen als volgt worden omschreven (ingekort, red):
  • Adviseren (gevraagd en ongevraagd) van de directie met het te voeren IO/AO-beleid op basis van gegevens verkregen uit de Amfas Groep of daarbuiten
  • In nauw overleg met VD en afdelingchefs die rechtstreeks onder BD staan bevorderen van belangstelling en zelfwerkzaamheid t.a.v. automatisering
  • Inbreng leveren voor het overleg met C.C.C. t.a.v. planning van te verrichten productiewerkzaamheden alsmede in rekening brengen van kosten voor te leveren werk
  • Het bepalen van het nut van automatisering van werkzaamheden
  • De opleidingen van administratieve aard zullen afdelingen zelf dienen te verzorgen nadat het B.O.B. hierin gekend is, resp. materiaal heeft aangedragen, zoals bijvoorbeeld analyse van fouten


Naast de hierboven omschreven taken en bevoegdheden zal het BOB ook betrokken worden bij een aantal taken in de uitvoerende sfeer, zoals:
  • A.V.G.
  • Centraal archief en microarchief
  • Datatypekamer en servicebureaus
  • Toezicht op verwerking input computer
  • Toezicht op verwerking output computer


Leiding

De leiding was in handen van de heer H.F. de Jong, geassisteerd door de heren F.W. Goulooze (verzekeringstechnische zaken en opleiding) en J. van Mierloo (analyse en financien).

Historische foto'sH.F. de Jong

F.W. Goulooze

J. van Mierloo