Bureau Collectieve Verzekeringen

Taak

De motivatie voor het oprichten van deze afdeling lezen we in een memo van juli 1961 van de Directie aan al het personeel:

“De oprichting van dit bureau voor Collectieve Verzekeringen vindt zijn oorzaak in de sterk groeiende belangstelling voor het tot stand brengen van voorzieningen vooral in collectief verband tot dekking van het invaliditeitsrisico tot het tijdstip waarop de betrokkene de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Er zijn reeds vele contracten op dit gebied bij onze Maatschappij gesloten.

Met de instelling van dit Bureau, waaraan een aantal deskundige medewerkers wordt verbonden, beogen wij de steun aan U en de service tegenover contractanten verder te vergroten.

De werkzaamheden van het Bureau strekken zich behalve tot de collectieve invaliditeitsrente verzekering o.m. ook uit tot ziekenhuisverpleging- en operatiekostenverzekeringen en ongevallen- en ziekteverzekeringen op collectief gebied.”

In eerste instantie werd begonnen met Collectieve Invaliditeitsrenteverzekeringen.

Leiding

In juli 1961 werd deze afdeling opgericht en kwam onder leiding van de heer H.B. Driessen die samen met een twee medewerkers aan dit Bureau verbonden werden.

Historische foto's


H.B. Driessen