Algemene Verzekeringsgroep

Taak

De heer F. Goulooze werd als leider van deze afdeling geinterviewd en vertelde het volgende:

“In de beginjaren '70 was ik als lid van de Ondernemingsraad betrokken bij en discussie over opleidingen. Door de sterk toenemende productie van met name autoverzekeringen ontstonden enorme voorraden van te verwerken invoerdocumenten (ponsslips) ten behoeve van de gemechaniseerde en later geautomatiseerde administratie. Het aantrekken van nieuwe medewerkers bood nauwelijks soelaas want er was geen tijd om deze in te werken resp. op te leiden.
Besloten werd nieuwe medewerkers te plaatsen op een nieuw op te richten afdeling AVG (Algemene Verzekerings Groep). Mij werd gevraagd hiervan de leiding op mij te nemen.
Als souschefs werden de heren H.M.S. Binda en L.J. Meeuwis benoemd.

In deze afdeling werden medewerkers geplaatst die, aan de hand van praktijkvoorbeelden van de diverse vakafdelingen, konden worden opgeleid. Na gebleken geschiktheid stroomden ze dan door naar één van de vakafdelingen. Na enkele jaren moest worden geconstateerd dat de AVG meer en meer een produktieafdeling werd en dat het beoogde doel -opleidingen- in het gedrang kwam.

Door de verdergaande automatisering bleek tevens een behoefte aan bijscholing van de overige medewerkers. Ook de verzelfstandiging van het CCC maakte het nodig de Administratieve Organisatie te herstructureren.
Er werd een nieuwe afdeling (het BOB) opgericht.”

Leiding

Afdelingchef was de heer F.W. Goulooze.

Historische foto's


F.W. Goulooze


Historische foto's van de afd AVG