Auto (benzine) Verzekeringen

Een interessant aanbod

Al vroeg in haar bestaan nam de automobielverzekering een belangrijke plaats in. In 1947 werd geadverteerd met de voordelen die DZP bood boven andere maatschappijen, zoals ruime polisvoorwaarden, snelle schadeafhandeling en concurrerende tarieven.
Opvallend was dat er werd ingespeeld op het tekort aan vervangende onderdelen. De verzekering bood in 1947 de mogelijkheid om, tegen een iets verhoogd tarief, onderdelen die niet in Nederland voorradig waren, nieuw te laten vervaardigen op kosten van de Maatschappij.
Klik hier om de aanbieding van 20 november 1947 geheel te lezen (opent in een apart scherm).

Veiligheidslamp

Op 17 juli 1953 trad artikel 36A van het Wegenverkeersreglement in werking, waarbij het verplicht werd een lamp of reflecterend voorwep bij zich te hebben om bij "in ongerede raken van de achterverlichting van een stilstaand voertuig of oplegger" deze lamp of reflector op 30 meter het voortuig op de weg te plaatsen.
Verzekerden die een goedgekeurde lamp aangeschaft hadden, kregen een tegemoetkoming van 10 gulden per lamp.
Klik hier om het aanbod van DZP te lezen (opent in een apart scherm).

De grootste afdeling

De autoafdeling was, na 1955, de grootste afdeling binnen DZP. In een interview vertelde de afdelingchef:

"De Autoafdeling is een typische seizoenafdeling. Gedurende de maanden april tot en met september werken wij hier -en dat ‘wij’ bestaat uit 70 man! - op volle toeren. Ik zou bijna spreken van ‘onder hoogspanning’. Mensen die van plan zijn een auto te kopen of in te ruilen doen dit vrijwel steeds gedurende deze periode en dat bezorgt onze afdeling zeer veel werk, temeer omdat iedereen altijd haast schijnt te hebben. Groene kaarten worden een dag van te voren of veelal zelfs op het allerlaatste moment aangevraagd zodat wij ter wille van de service herhaaldelijk poststukken om 10 uur 's avonds per taxi naar het hoofdpostkantoor moeten brengen. U ziet dat wij zodoende in zeker opzicht ook onze eigen expeditieafdeling hebben."

Wat betreft de werknemers op deze afdeling:

  • De heer J.H. Veenis was sous-chef en behandelde de technische kant d.w.z. dat hij het risico voor de acceptatie beoordeelde.
  • De heer P.J. v.d. Graaf was administrateur; hij was belast met de organisatie en had tot taak eventuele organisatorische fouten op te sporen en verbeteringen aan te brengen. Deze positie hield tevens in dat de heer Van der Graaf de verbindende schakel vormde tussen de afdeling Interne Organisatie en de Autoafdeling.
  • De heer L.H.M. Oostdijk hield toezicht op de polis- en aanhangselafdeling
  • de heer J. de Koning was belast met de leiding van de autoadministratie. Dit betekende dat er door de heer de Koning een boekhoudkundige controle plaats vond op alle stukken die voor de boekhouding en voor de tussenpersonen bestemd waren.
  • De heer M.J.L. Schiltmans had de leiding over afdeling Groene Kaarten


De correspondentenafdeling vormde feitelijk de kern van de autoafdeling. Deze afdeling stond door brief of telefoon in direct contact met de tussenpersonen. Via de correspondenten werden alle stukken aan de hiervoor genoemde andere afdelingen ter verdere behandeling doorgezonden. De correspondentieafdeling was de instructieafdeling en stond onder de directe leiding van de afdelingchef Autoverzekeringen.
Deze afdeling was in drie groepen gesplitst, geleid door de heren:
  • N. Bakker
  • A.T. Hassing en
  • H. Zorn

Doordat de dekking van een auto of van een ander vervoermiddel vrijwel altijd onmiddellijk moest ingaan en deze toezegging meestal per telefoon moest worden gedaan was het noodzakelijk dat er, zonodig, direct contact opgenomen moest kunnen worden met de afdelingchef.

Invoering Groene Kaarten

In 1957 werden in België en Duitsland de verplicht WA-verzekering ingevoerd voor buitenlandse automobilisten.
Om te voorkomen dat mensen bij grensoverschrijding telkens opnieuw een certificaat moesten kopen, werd de het groen gekleurde Internationale Verzekeringsbewijs ingevoerd en werd spoedig bekend onder de naam Groene Kaart. Deze verzekering was voor een jaar geldig in alle landen van Europa waar een WA-verzekering verplicht was.
Klik hier om de originele aankondiging te lezen (opent in een apart scherm).

Leiding

De leiding was tot omstreeks 1967 in handen van de heer C.I. Tanis.

Historische foto's


C.I. Tanis


lees verder voor de afdeling Autoschaden